STX

STX er en tre-årig uddannelse, som du sammensætter ud fra dine interesser. Uddannelsen er opbygget af et grundforløb med et efterfølgende studieretningsforløb.

STX er en 3-årig uddannelse, som du kan sammensætte, så den passer til dine interesser og ønsker for fremtiden. STX uddannelsen kvalificerer dig nemlig til, at søge ind på lige netop den uddannelse du drømmer om efter den afsluttende eksamen.

I de tre år uddannelsen varer, bliver du præsenteret for en række fag inden for flere fagområder. STX er den bredeste gymnasiale ungdomsuddannelse – og med en STX fra Nakskov Gymnasium og HF står alle døre åbne!

Uddannelsen er opbygget af et grundforløb med et efterfølgende studieretningsforløb. Begge forløb indeholder en kerne af obligatoriske fag.

Se vores tidligere elev Kirstine fortælle om STX uddannelsen og skolen

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes første uge i november.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, der udbydes af skolen. I grundforløbet indgår desuden undervisning i almen sprogforståelse (ap) samt et naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og gennemførelse af studieretning, og giver faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder.

I slutningen af grundforløbet vælger du en studieretning med studieretningsfag, der har din særlige interesse.

Studieretninger

I studieretningsforløbet skal du vælge mellem skolens udbud af studieretninger, som i skoleåret 2022/2023 er følgende. Tryk på den enkelte studieretning og se en oversigt over hvilke fag der indgår i denne og hvornår de er placeret i uddannelsen.

Sproglig

Engelsk A – Spansk A – Tysk B

Kunstnerisk

Musik A – Engelsk A
Musik A – Matematik A

Naturvidenskabelig

Biologi A – Kemi B
Matematik A – Fysik B – Kemi B

Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A – Engelsk A
Samfundsfag A – Matematik A

Hvad kan du bruge studieretningen til?

Se her, hvad du kan bruge studieretningerne til: For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du bruge Uddannelsesguidens ”Adgangskortet” på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det viser, hvad din studieretning giver adgang til. Husk at vælge \”STX\” og taste studieretningsfagene ind.

Du kan også se, hvilke uddannelser du yderligere får adgang til, hvis du tager et fag på et højere niveau som valgfag.

Det er langt fra alle fag, der giver adgang til videregående uddannelser. Derfor er det ikke alle fag, du kan taste ind på Adgangskortet.

\"\"