Som elev på stx vil antallet af dine valgfag være bestemt af din studieretning.

Nakskov Gymnasium og HF udbyder en lang række af valgfag. 
Afhængigt af elevernes valg vil det være forskelligt fra år til år, hvilke fag der oprettes. Som udgangspunkt vil fag der har en søgning på minimum 10 elever blive oprettet, men vi vil strække os langt som skole for at opfylde elevernes ønsker. 

Valgfag i 1g

Inden du starter på skolen skal du angive:

 • valg af 2. fremmedsprog. Du kan vælge mellem fransk, spansk og tysk
 • valg af kunstnerisk fag. Du kan vælge mellem billedkunst, dramatik og musik

Ved grundforløbets afslutning skal du angive hvilke to naturvidenskabelige fag på C-niveau som du ønsker at modtage undervisning i. Her kan du vælge mellem biologi, kemi og naturgeografi.  

Valgfag i 2.g og 3.g

Afhængigt af din valgte studieretning, har du et vist antal valgfag du kan vælge mellem på STX. 

Skolen udbyder flg. fag på hhv. A-, B- og C-niveau. Det er en forudsætning at du afslutter et fag på niveauet under, for at du kan vælge faget på enten B- eller A-niveau. 

Valgfag på C-niveau
 • Billedkunst C
 • Drama
 • Informatik C
 • Innovation C
 • Kemi C
 • Musik C
 • Naturgeografi C
 • Psykologi C
Valgfag på B-niveau
 • Billedkunst B
 • Biologi B
 • Drama B
 • Fysik B
 • Idræt B
 • Musik B
 • Naturgeografi B
 • Psykologi B
 • Religion B
 • Samfundsfag B
Valgfag på A-niveau
 • Biologi A
 • Engelsk A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Tysk fortsættersprog A

\"\"