HF

2-årig HF

HF

HF er en to-årig professionsrettet uddannelse, hvor du vælger fagpakke ud fra dine interesser og dine ønsker om fremtidig uddannelse og job.
I løbet af uddannelsen får du karrierevejledning, hvor du kan komme i studie- eller erhvervspraktik og blive klar til at vælge en videregående uddannelse eller job.

HF giver dig adgang til alle mellemlange og korte videregående uddannelser.

HF er en målrettet to-årig uddannelse som giver dig adgang til alle mellemlange og korte videregående uddannelser. Med en overbygning giver HF også adgang til de lange videregående uddannelser.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der kommer direkte fra grundskolen (9. og 10. klasse) og til dig, der har prøvet noget andet i en periode. HF er en bred uddannelse bygget op af en bred, almen fagrække. Et godt springbræt til fremtiden!

Vi lægger vægt på at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, ligesom vi lægger vægt på udviklingen af dine personlige og sociale kompetencer.

Her kan du se vores tidligere HF\’er Ida fortælle om HF.

Fagpakker

Nakskov Gymnasium og HF udbyder følgende fagpakker

Pædagogik
(Samfundsfag B)

Sundhed og ernæring
(Biologi B)

Teknik og it
(Matematik B)

Uniformsfag
(Samfundsfag B)

HF\’s opbygning

HF-uddannelsen foregår over fire semestre (halvårlige forløb), hvor der undervises i obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag, og der indgår derudover et antal projekt- og praktikforløb.

De obligatoriske fag og faggrupper er for alle elever:

  • Dansk på A-niveau.
  • Engelsk på B-niveau.
  • Matematik på C-niveau.
  • En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C-niveau.
  • En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
  • Enten musik, idræt eller billedkunst på C-niveau.

Alle fag og faggruppeforløb afsluttes med eksamen.

I slutningen af 2. semester vælger du fagpakke i forhold til interesse og dit mål for videre uddannelse efter HF. En fagpakke er en kombination af to fag på A, B eller C niveau, og fagpakkeforløbene foregår i 3. og 4. semester.

Undervisningen på HF tilrettelægges med vægt på både det teoretiske og det anvendelsesorienterede og professionsrettede. Gennem praktik får du mulighed for at afprøve din viden ude i virkeligheden f.eks. på en folkeskole eller i en virksomhed, og dermed blive klogere på, hvilken uddannelse du skal vælge efter HF.

Hvad kan du bruge en HF-uddannelse til?

HF er målrettet professionsuddannelserne og de korte videregående uddannelser.
På UddannelsesGuiden www.ug.dk kan du se hvilke fag og niveauer, der er nødvendige for at komme ind på forskellige uddannelser.

HF-uddannelsen henvender sig i vid udstrækning til dig, der efterfølgende vil tage en mellemlang videregående uddannelse/ professionsbacheloruddannelse som eksempelvis folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, markedsføringsøkonom og mange andre.

Med en HF-uddannelse har du også mulighed for at tage en lang videregående uddannelse. En lang række af de lange videregående uddannelser forudsætter dog, at du har specifikke fag på bestemte niveauer. Du kan på UddannelsesGuidens hjemmeside se kravene til de enkelte uddannelser.

\"\"