Fagene

FAGENE

Nedenfor bliver du præsenteret for fagene på STX og HF -uddannelserne. Som det fremgår af beskrivelserne, kan fagene læses på forskellige niveauer, fra C-niveau (lavest) til A-niveau (højst). Dit valg af stx / hf, dit valg af studieretning og valgfag er afgørende for fagenes niveauer i din gymnasiale uddannelse. 

Adgangskortet

Med Adgangskortet kan du se hvilke fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der fungerer som specifikke adgangskrav til videregående uddannelser.

Læs mere om adgangskortet

Direkte til adgangskortet

Fagbeskrivelser for fagene

Almen sprogforståelse STX
Billedkunst C
Billedkunst B
Biologi C
Biologi B
Biologi A
Dansk A STX
Dansk A HF
Dramatik C
Engelsk B STX
Engelsk B HF
Engelsk A 
Fransk begyndersprog A STX
Fysik C
Fysik B
Fysik A
Historie A STX
Idræt C
Idræt B
Kemi C
Kemi B
Kemi A

Kultur- og samfundsfagsgruppen HF
Matematik C STX
Matematik B STX
Matematik A STX
Matematik C HF
Matematik B HF
Musik C
Musik B
Musik A
Naturgeografi C
Naturgeografi B
Naturvidenskabelig faggruppe HF
Naturvidenskabeligt grundforløb STX
Oldtidskundskab C
Psykologi C
Religion C
Samfundsfag C
Samfundsfag B
Samfundsfag A
Spansk begyndersprog A STX
Tysk fortsættersprog B STX
Tysk fortsaættersprog A STX

 

\"\"