Det sociale liv

De seneste elevtrivselsundersøgelser har vist, at skolens sociale liv betyder meget for eleverne. Mange elever siger, at de har valgt Nakskov Gymnasium og Hf, fordi skolen har ry for at have et godt socialt miljø, hvor eleverne kender hinanden på tværs af klasser og årgange.

Som elev på Nakskov Gymnasium og Hf bliver du del af Vestlollands mest attraktive sociale og faglige ungdomsmiljø. Det er her, det sker!

Som elev vil du opleve: 

 • Introtur/Introarrangementer
 • Fredagscaféer
 • Gymnasiefester
 • Revy
 • Gallafest
 • Temadage hvert tredje år
 • Studietur til udlandet
 • Faglige ekskursioner til København, Møns Klint, Maribo Søerne mv.
 • Musical/Teater
 • Kreative valgfag i fritiden

FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE TILBUD

Nakskov Gymnasium og HF tilbyder en masse muligheder og aktiviteter til dig, mens du går her:

 • Elevråd
  Rådet består af en repræsentant for hver klasse og to elevrådsformænd. Alle andre er også meget velkomne på møderne og må gerne diskutere på lige fod med elevrådet, men de har ikke stemmeret.

  Nuværende formand for elevrådet er Karoline Astrid Follemand Nielsen (2q), mens næstformand er Katrine Rosa Koch Hansen (2a). 

 • Lektier og læring
  Er skemalagt lektieværksted. Du kan læse mere om lektier og læring her.
 • Kantine
  Åbningstider i kantinen:
  07:45-08:15
  09:30-10:00
  11:15-13:50 (om fredagen dog kun til kl. 13:00). 
  Her kan du købe drikkevarer samt kold og varm mad. Udenfor åbningstiderne kan du handle i automaterne. Hvis du har din egen mad med, skal du også spise den i kantinen. Du skal selv aflevere dit brugte service i de dertil opstillede stativer.
 • Fællestimer
  Hvert år samles alle klasser i 5-6 gange i teatersalen til fællestimer. 
  De sidste par år har vi fx haft besøg af Sprogzonen, standup ved Ghaith Kashkul, oplæg om det amerikanske præsidentvalg og mange andre spændende fællestimer!

  Fællestimerne er undervisning, og I har derfor pligt til at deltage i disse arrangementer ligesom i den øvrige undervisning.

 • Frivilligt idræt
  Vi deltager hvert år i fodboldstævner og håndboldstævner (for både drenge og piger hvis der opbakning hertil).

  Derudover er der tradition for at klasserne spiller gallafodbold i Nakskov Idrætscenters Hal 1 inden selve Gallafesten.

  Som afslutning inden påskeferien plejer vi at afholde et volleyballstævne, hvor alle klasserne dyster mod hinanden. 

 • Musical/Teaterforestilling
  Hvert år opfører Nakskov Gymnasium og HF et brag af en forestilling. Her kan du deltage hvad enten du gerne vil synge, spille musik, danse, spille skuespil, arbejde med scenen eller skrive manuskript. 
 • Morgensamling
  Vi holder morgensamlinger med jævne mellemrum klokken 9.15 til ca. 9.45 i teatersalen.
  Lærere og elever skiftes til at lave indslag. Herudover giver vi vigtige meddelelser på morgensamlingen, eksempelvis om større arrangementer.
 • Læse- og stavevanskeligheder
  Når du starter her, giver vi dig en lille læse-stave-test, så du får en fornemmelse af om dine grundlæggende færdigheder er i orden. Hvis det viser sig, at du har brug for det, tilbyder vi dig gerne ekstra undervisning i at læse og skrive bedre.
 • Klassens kvarter
  Hver 14. dag råder hver klasse over \”klassens kvarter\”, som kan bruges til at drøfte fx elevråd, sociale arrangementer, klaserumskultur og det generelle sociale liv. Klassens teamleder hjælper evt. med at skemalægge semesterets første klassens kvarter, derpå planlægges de på klassens eget initiativ i fællesfagstimer, om efteråret i lige uger og i foråret i ulige uger. Klassen afgør, om læreren skal deltage i klasens kvarter, som i øvrigt kun gennemføres, hvis der er behov for det.
 • KALAS – skolens festudvalg

  KALAS er skolens elevstyrede festforening. KALAS består af elever på tværs af årgange, studieretninger, klasser og ikke mindst elever fra både HF og STX. Det er eleverne, der selv afholder og planlægger festerne på Nakskov Gymnasium og HF, og dette gøres i samråd med de festansvarlige lærere.

  Hvis man er med i KALAS, så forventes det, at man møder ind før festen og pynter op, hjælper til under festen, og slutteligt at man også hjælper med oprydning. KALAS har et godt fællesskab og én gang om året vil KALAS lave et arrangement kun for KALAS. Man lærer således mange forskellige mennesker at kende i KALAS.
  Hvis man kan lide fester og forkæle sine gæster, er god til at holde sig vågen efter midnat og er frisk på at møde en masse spændende mennesker, så er KALAS måske stedet for lige netop dig!

  KALAS, har deres egen instagramprofil som du kan følge her: https://www.instagram.com/kalasfestudvalg/

\"\"