Vejledning

I løbet af din gymnasietid vil du muligvis få brug for råd og sparring. På Nakskov Gymnasium og HF tilbyder vi forskellige typer vejledning til elever. Under din studietid på stx og hf har du mulighed for at få vejledning fra din studievejleder eller støtte fra din mentor eller tutor. Desuden har du mulighed for kontakt med misbrugskonsulent og socialrådgiver på skolen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du bedst kan bruge din eksamen efter din tid på gymnasiet, er der hver uge mulighed for at snakke med Studievalg Sjælland. Her kan du få vejledning til at lave en plan for, hvad du vil efter afsluttet stx- / hf-eksamen, hvad enten du vil læse videre med det samme eller tage et sabbatår.

Mulighed for anonym kontakt med

misbrugskonsulent i ulige ugenumre, torsdag kl. 11 – 13, lokale 268
socialrådgiver i lige ugenumre, torsdag kl. 11 – 13, lokale 268.

STUDIEVEJLEDNING

Alle klasser har en fast studievejleder gennem hele deres uddannelsesforløb.

De to studievejledere Rikke Kølskov Sørensen (RS) og Boris Flindt-Jensen (BJ) vejleder både hele klasser og individuelt.

I alle førsteårsklasser arbejder de med den enkelte klasse. Her gennemgår de:

 • hvad det vil sige, at komme fra grundskolen og til en ungdomsuddannelse
 • muligheder for SU
 • hvad der forventes af eleverne på den studieretning, de har valgt
 • hvilke former for støtteundervisning, eleven vil kunne få og på hvilke betingelser
 • hvilken studieretning de kan vælge, og hvad det indebærer
 • hvilke valgfag de kan vælge imellem
 • studie- og notatteknik metoder for at strukturere hjemmearbejdet
 • hvordan eleverne kan bruge biblioteket

Desuden kommer studievejlederne ud i klasserne for at give eksamensorientering i slutningen af hvert skoleår.

INDIVIDUEL VEJLEDNING

Du kan komme til din studievejleder med alle forhold, som påvirker din uddannelse.

For eksempel hvis du har problemer med:

 • Skolen
 • Dig selv
 • Dine kammerater
 • Dine forældre
 • Andet

Din studievejleder kan lytte og hjælpe dig med at få hul på problemerne og eventuelt hjælpe dig til at få hjælp et andet sted. Studievejlederen har tavshedspligt.

Hvis du ønsker individuel vejledning, kan du kontakte din studievejleder ved at møde op i en af de timer, hvor din studievejleder har træffetid, ved at sende en e-mail til rs@nakskov-gym.dk eller bj@nakskov-gym.dk, ved at ringe til Rikke på 54 91 43 13 eller Boris på 54 91 43 12

TRÆFFETIDER

Rikke har fast træffetid: tirsdag og fredag 9.55-11.30 i lokale 2.64

Boris har fast træffetid: mandag, onsdag (lige uger) og torsdag (ulige uger) 9.55-11.30 i lokale 2.63

TUTOR

Som elev på Nakskov Gymnasium og HF får du en tutor, som du har som lærer. Du vil således kende din tutor, der i det daglige vil kunne følge din udvikling i samarbejde med klassens øvrige lærere.

Gennem individuelle tutorsamtaler, der fokuserer på dine studiemæssige- og faglige udvikling, vil din tutor støtte og rådgive dig i din læringsproces, ligesom tutoren vil give dig faglig og metodisk vejledning.

Din tutor kan hjælpe dig med at

 • fastholde fokus på din ungdomsuddannelse
 • motivere dig, så du gennemfører HF
 • hjælpe dig med at forholde dig til:
 • dit ambitionsniveau
 • dine stærke og svage sider
 • hvordan du klarer dig i undervisningen
 • hvordan du kan justere din læreproces

Din tutor er ikke din studievejleder.

MENTOR

Går du på stx og har brug for hjælp til at gennemføre din ungdomsuddannelse på grund af faglige eller personlige problemer, kan Nakskov Gymnasium og HF tilbyde dig støtte fra en mentor.

Mentoren er en af skolens lærere, som du ikke har som underviser. Vedkommende kan hjælpe dig med at afklare din situation og løse nogle af dine problemer, så du får lettere ved at gennemføre din uddannelse.

I de fleste tilfælde tager skolen initiativ til at tilbyde en mentor til de elever, som efter skolens vurdering vil have gavn af mentorordningen. Elever har dog også mulighed for selv at henvende sig til skolen med ønsket om at få tildelt en mentor.

En mentor er din personlige samtalepartner, som giver dig støtte til at komme videre. Mentoren kan hjælpe dig med dine studiemæssige og personlige problemer på forskellig vis:

 • Prikke en af dine lærere på skulderen og gøre vedkommende opmærksom på din situation
 • Holde øje med, at du kommer til timerne og får afleveret dine opgaver
 • Andet du har brug for

Din mentor og din studievejleder udveksler viden og koordinerer deres hjælp. 

Kontakt en af skolens studievejledere, hvis du gerne vil have en mentor. 

STUDIEVALG SJÆLLAND

Hvor studievejlederen, tutoren eller mentoren hjælper dig gennem din tid på Stx eller HF, vejleder Studievalg Sjælland dig til, hvordan du bedst kan bruge din eksamen, når du er færdig her.

Studievalg Sjælland er et regionalt tilbud til ungdomsuddannelser. Nakskov Gymnasium og HF har en fast aftale med Ove Bech Nielsen, som er her torsdag mellem 8.00 og 11.00.

I starten af 1.g og 1.hf introducerer han dig til de videregående uddannelser og giver dig forskellige metoder til at finde ud af hvilken vej, der vil være rigtig for dig.

I foråret i 2.g og i starten af 2.hf fortæller han om, hvordan du kan komme videre med at finde ud af hvilken vej, du vil gå.

Og i 3.g og 2. hf guider han dig til, hvordan du kan lave en plan for, hvad du vil efter eksamen, hvad enten du vil læse videre med det samme, eller du vil holde en pause.

INDIVIDUEL VEJLEDNING

Du kan altid kontakte Ove Bech Nielsen, hvis du gerne vil tale med ham alene.
Træffetid torsdag mellem 08.00 og 11.00. i lokale 2.65.
Du kan enten bare dukke op og se, om der er ledigt, eller du kan booke en tid: bookingsystem

Du kan også kontakte Ove på obn(at)studievalg.dk eller 22 69 68 21.

\"\"