Lektier og læring

LektieR og læring

”Lektier og Læring” en ny form for lektieværkstedsundervisning (med hjælp særligt fokuseret til skriftlige afleveringer) for alle skolens elever.

Lektier og læring er skemalagt i undervisningstiden med fraværsregistrering i begyndelsen af modulet.

Undervisningen i Lektier og Læring gives i udgangspunktet af elevernes egne faglærere.

Lektier og læring kan foregå på individuelt, par- og gruppeniveau og bruges til følgende ting:

  • Hjælp til kommende afleveringer
  • Ekstra feedback på allerede afleverede opgaver
  • Tid i en travl hver- og skoledag til at få lavet sine afleveringer

Lektier og læring kan være niveaudifferentieret og baserer sig i udgangspunktet på planlagt og/eller gennemført undervisning og afleveringer – derfor skal eleverne orientere sig i afleveringsplanen med henblik på selv at være med til at udpege, hvad de vil have hjælp til.

Det er ikke hold- eller klasseundervisning – en faglærer må ikke beslaglægge en hel klasse eller et helt hold.

Lektier og læring er dermed en del af en række tiltag på Nakskov Gymnasium og HF, der giver eleverne stor medbestemmelse på deres uddannelsesforløb på skolen.

Som elev kan man på modulet ”reservere” faglærerhjælp. Faglærerne skriver deres initialer på tavlen og eleverne kan derefter skrive sig på til hjælp fra en faglærer. 

Samtidig er det også muligt, at en faglærer kan ”prikke” til én eller flere elever, som de skønner, har et særligt behov for ekstra træning, hvad enten det er for at få 12 eller 02.

Lektier og læring er et modul, hvor man som elev forventes at være studieaktiv.

Det er undervisning, hvor man får et ekstraordinært tilbud om en større grad af kontakt, vejledning og hjælp fra sine faglærere med henblik på at forbedre ens læring.

\"\"

Opgaveværksted ved manglende skriftlig aflevering

Elever, som ikke får afleveret skriftlige opgaver rettidigt, kan via aftale (skriftlig kontrakt) med faglæreren blive indkaldt til opgaveværkstedet på tirsdage og med aflevering kl. 16.30.

Mødetidspunktet er 13.30 eller, ved undervisning i 4. modul, kl. 15.10. 

Hvis aftalen ikke efterleveres, udløser det en sanktion i overensstemmelse med skolens studie- og ordensregler.

\"\"