Støtte

MULIGHED FOR SU

Når du går på en ungdomsuddannelse, kan du få Statens Uddannelsesstøtte (SU) kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

SU består af stipendier og studielån.

Stipendiet består af to dele: et grundbeløb og et beløb, hvis størrelse afhænger af dine forældres indkomst, så længe du er under 20 år.

Alle ansøgere får som udgangspunkt SU som hjemmeboende, med mindre du har fået dispensation. For at få dispensation skal du udfylde et særligt dispensationsansøgningsskema, som fås på kontoret, samt fremvise en huslejekontrakt med eget navn. Skolens stipendienævn afgør, om du kan få dispensation.

Detailoplysninger om SU findes i brochurer, som fås på skolens kontor, hvor du også skal aflevere ansøgningen. Behandlingen af en SU ansøgning kan tage op til seks uger. Aflever derfor din ansøgning i god tid.

Reglerne for SU ændres jævnligt, så hold kontakt med din studievejleder eller klik ind på SU\’s hjemmeside www.su.dk.

Læs mere om skattereglerne og SU.

DU KAN OGSÅ FÅ STØTTE TIL TRANSPORT

Afhængigt af hvor du bor, kan du også få støtte til din transport.
Du skal selv betale 9,86 kroner om dagen. (sats pr. 15. januar 2012).

Du søger om ungdomsskortet på www.ungdomskort.dk. Der kan gå op til tre uger fra du har søgt ungdomskort, til du modtager det.

Når du har søgt ungdomskort, skal skolen bekræfte, at du er elev hos os. Vær her opmærksom på, at skolen holder sommerferielukket fra uge 26 til uge 31 og derfor ikke kan bekræfte dette i denne periode.

ELEVFOND

Nakskov Gymnasium og HF har derudover en Elevfond, hvor du kan ansøge om tilskud eller støtte. Nakskov Gymnasium og HF’s elevfond kan anvendes til følgende formål:

– generelt elevarbejde på skolen

– arrangementer, som økonomisk ikke kan bæres af enkeltgrupper på Nakskov Gymnasium og HF

– rentefrie lån til elever og kursister med akutte økonomiske problemer

– enkelte elevers deltagelse i studieture arrangeret for klassen på Nakskov Gymnasium og HF

Ansøgninger til elevfonden skal skriftligt stiles til rektor, som behandler ansøgningen.

I ØVRIGT

Søg eventuelt støtte via Legatbogen, som har register over alle fonde og legater i Danmark:

https://www.legatbogen.dk/

\"\"