Seneste ændringer

Solens højde og retning. Det var en hård nød at knække, rent programmeringsmæssigt - til gengæld er det dejligt stykke værktøj...(28-3-2013)

Automatisk valg af tidszone. Nu vælges den korrekte tidszone automatisk, når du flytter dig på kortet. Desuden kan du nu se tidsforskydningen i forhold til UTC ('Greenwich-tid'). Det er en forsøgsordning, da tidszoneoplysninger hentes på en betalingsserver. Tiden vil vise, om kvoterne holder sig inden for et acceptabelt niveau...(28-3-2013)

'Den gyldne time'. Se forklaringen på, hvorfor man kan tage sådan nogle gode billeder i tiden lige inden solnedgang...(27-3-2013)

Solindstråling. Her er sket rigtig meget - også til glæde for solcelleejere. Jeg vil arbejde videre med forbedrede modeller, der afspejler mulig nyttevirkning af solceller...(27-3-2013)